Informació sobre l’evolució de la pandèmia de la Covid-19

Informació sobre l’evolució de la pandèmia de la Covid-19

El paer en cap, Joan Santacana, informa sobre la situació de la Covid-19 al municipi de Cervera , amb les dades dels casos positius i possibles actuals.

“Segons dades del Departament de Salut de la Generalitat, a data 22 de juny de 2020 a Cervera hi ha un total de 31 persones afectades pel virus de la Covid-19.

La totalitat tenen una simptomatologia lleu o bé són asimptomàtiques, aquest fet fa que el seguiment de la seva afecció sigui prestat pels professionals de Salut de forma domiciliària.

L’evolució del casos positius a la nostra ciutat manté el nivell de persones positives als voltant de la trentena des de finals de maig i, en tots els casos, sense afectació greu.

L’augment de les proves ha permès tenir un control més efectiu dels casos. Durant tot el mes de juny s’han practicat a totes les persones que tenen alguna simptomatologia compatible amb el diagnòstic de coronavirus. Això ha permès que ja no existeixin el que s’havia anomenat “casos possibles”. Les persones que estan en aquesta situació en les estadístiques són aquelles a les quals se’ls ha practicat la prova i estan a l’espera del resultat.

Així, doncs, s’ha passat dels 80 casos possibles que hi havia a meitats del mes d’abril a tenir-ne només 9 el 22 de juny. I en el darrer mes, des que es practiquen proves a tots els casos possibles, aquesta xifra oscil·la al voltant de les 10 persones.

El fet de tenir un control més exhaustiu permet tenir una fotografia més real de la situació i unes possibilitats de seguiment dels casos i de les persones del seu entorn.

Cal agrair, com s’ha fet sempre, al personal del nostre CAP la seva excel·lent tasca que ha permès, sempre, una altíssima seguretat en el control de la salut pública i en especial en l’episodi actual de pandèmia.

Tanmateix, cal ser conscients que la situació, malgrat estar sota control, no ens permet cap tipus de relaxament en les mesures personals i socials de vigilància. La malaltia està latent i cal que tothom faci el possible per evitar contagiar-se i contagiar.

La fase de control actual ens permet reprendre l’activitat social, econòmica i cultural, però no ens permet fer-ho de forma despreocupada. Cal mantenir la terna de condicions que ens han permès l’evolució favorable: rentat sovintejat de mans, distància de seguretat en les relacions personals i ús de la mascareta. Aquesta fórmula ens assegura continuar l’evolució favorable i segura de la recuperació. I, sempre, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.

Si ho fem així, ens en sortirem.

Gràcies, Cervera”.

Cervera, 23 de juny de 2020.