La Paeria aprova un reglament per regular el trànsit al carrer Major

La Paeria aprova un reglament per regular el trànsit al carrer Major

En el Ple ordinari del dijous 21 de juliol es va aprovar, entre altres, la proposta de reglament de regulació d’horaris, control i gestió del trànsit al carrer Major de Cervera mitjançant un sistema registrador d’identificació automàtica dels vehicles.

La proposta de reglament ha estat elaborada per la Regidoria de Mobilitat, fruit de la interacció de la Paeria amb la ciutadania i després d’un procés de recollida de propostes i suggeriments.

D’acord amb el nou reglament, l’ús preferent del carrer Major està reservat als vianants. Els vehicles només hi poden circular de dilluns a dissabte (feiners), de 8 a 12 hores, excepte els autoritzats, que hi poden accedir sempre.
Els vehicles autoritzats són els de serveis públics i els de les persones residents o titulars d’habitatges, aparcaments o comerços al carrer Major. 

Amb la finalitat de complir aquesta regulació s’ha previst un sistema de control d’accés, que consisteix en la instal·lació d’una càmera a l’entrada del carrer Major. 

Pròximament, i abans d’iniciar el funcionament del nou reglament del carrer Major, s’informarà puntualment a tota la ciutadania i als veïns i veïnes de la zona dels procediments, els requisits i el calendari de la posada en marxa de la nova normativa.

Al Ple ordinari també es van aprovar aquests altres punts:

-El calendari de festes locals 2023 del municipi.

– La designació del paer en cap i regidor d’Acció Social, Ciutadania i Salut, Joan Santacana, com a representant municipal al Consell participatiu del Centre de dia Josep Valls.

– El Conveni anual del fons de solidaritat de l’Empresa d’Aigües per ajudar les famílies amb dificultats econòmiques a fer front al rebut de l’aigua.

-L’adhesió al conveni amb l’Associació Catalana de Municipis (ACM) per estalviar en el cost del subministrament elèctric.

-La modificació del reglament del Centre d’Empreses Innovadores (CEI) per poder destinar el mòdul 8, ubicat al Sindicat, a altres serveis.

-La modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei d’ensenyament de l’Escola Municipal de Música i el Conservatori Professional de Música de Cervera.

-La baixa de drets pendents de cobrament.

-La modificació pressupostària 12/2022.

-Un reconeixement extrajudicial de crèdits.

-El resum de l’organització i disposicions de control intern.

Finalment es van aprovar les mocions:

-Per a l’aprovació del Manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació, presentada pel grup d’ERC-AM.

-Per a l’impuls de l’Agenda Rural de Catalunya, presentada pels grups d’ERC- AM i JuntsxCervera a instància de les entitats Associació Catalana de Municipis (ACM), Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i Associació de Micropobles de Catalunya.