La Paeria de Cervera prepara el Pla Local d’Igualtat

La Paeria de Cervera prepara el Pla Local d’Igualtat

Des de fa uns mesos, la Regidoria de Polítiques Feministes i LGTBI+ està treballant en l’elaboració del Pla de Polítiques de Gènere, també conegut com a Pla Local d’Igualtat.

Arribat el punt actual, i per tal de comptar amb la major diversitat d’opinions, està previst que pròximament es duguin a terme sessions obertes al conjunt de ciutadania acompanyades d’una enquesta per detectar les necessitats.

Abans de les reunions amb la ciutadania, es farà una primera sessió de treball amb professionals que tindrà lloc el dijous 20 d’octubre.

La primera sessió oberta serà el 4 de novembre i servirà per recollir les inquietuds ciutadanes sobre les bretxes per motius de gènere per poder reflectir-les després al Pla. En aquesta sessió es tractaran, entre altres aspectes, qüestions relacionades amb els treballs i usos del temps, així com el lideratge i la participació de les dones en àmbits com els sectors econòmic o polític.

El Pla Local d’Igualtat és un instrument que ha de permetre recollir i analitzar les diferents actuacions municipals en matèria d’igualtat de gènere, i definir els objectius i les línies estratègiques sobre les quals incidir en relació amb les desigualtats existents entre homes i dones.

Segons la regidora de Polítiques Feministes i LGTBI+, Mireia Brandon, “es definiran polítiques d’igualtat adaptades a la realitat i les necessitats del nostre municipi, i que per aquest motiu és important elaborar un Pla Local d’Igualtat”.

Cal destacar que la Paeria de Cervera ja disposa d’un Pla Intern d’Igualtat d’Oportunitats i un Protocol contra l’assetjament laboral per raó de sexe, d’orientació sexual i/o identitat sexual al lloc de treball.