La Paeria de Cervera vol promoure la implantació ordenada i sostenible d’energies renovables al municipi

La Paeria de Cervera vol promoure la implantació ordenada i sostenible d’energies renovables al municipi

En el Ple ordinari del dijous 18 de novembre es va aprovar, entre altres, iniciar els tràmits per a la suspensió de l’atorgament de llicències per a edificacions i instal·lacions per a la producció d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica), excepte les instal·lacions d’energia solar per a autoconsum.

El municipi de Cervera està a favor de les energies renovables i vol contribuir a la seva producció, sempre, però, de manera planificada i evitant-ne la massificació. Les instal·lacions de producció d’energies renovables s’haurien d’implantar de forma ordenada i sostenible, d’acord amb la normativa urbanística municipal, i amb el màxim respecte al medi ambient i paisatge, tot tenint en compte la veu del territori. 

El Ple també va aprovar iniciar un procés participatiu per posar el nom de Magdalena de Montclar a un carrer o plaça de Cervera.
L’alumnat de 4t d’ESO de l’institut La Segarra va treballar en un projecte anomenat “Dones de la Segarra, carrers que no existeixen”, per promoure la igualtat, i va fer arribar a la Paeria la proposta de posar el nom de Magdalena de Montclar a un carrer de Cervera.
Magdalena de Montclar fou acusada de bruixeria, torturada i condemnada a mort l’any 1617.
Posar el seu nom a un carrer, plaça o via pública de Cervera és un acte de justícia històrica en memòria de totes les dones que foren injustament acusades de bruixeria, torturades i executades.

En el Ple també es va aprovar el Protocol contra l’assetjament laboral per raó de sexe, d’orientació i/o identitat sexual al lloc de treball, en l’àmbit del personal de la Paeria de Cervera. El protocol és una acció que s’emmarca dins del Pla d’Igualtat de la Paeria, subvencionat per la Diputació de Lleida.
La Paeria de Cervera vol aconseguir un entorn de treball productiu, segur i respectuós per a totes les persones. L’assetjament sexual i per raó de sexe no seran permesos ni tolerats sota cap circumstància. Per aquest motiu, no han de ser ignorats i seran sancionats amb contundència.
Es crearà una Comissió d’Igualtat que en farà el seguiment. Estarà composta pel paer en cap, Joan Santacana; la regidora de Polítiques Feministes i LGTBI+, Mireia Brandon; la regidora de l’oposició Assumpció Creus; una representant del departament de Secretaria; i un  del comitè d’empresa.

Pel que fa les inversions es va tirar endavant una modificació de crèdits que permetrà dur a terme les següents actuacions: la substitució de la deshumectadora de la piscina coberta, necessària per al bon funcionament de la instal·lació, i que té un cost de 120.000 euros; l’habilitació d’un dipòsit municipal de vehicles, un espai fins ara inexistent, on s’invertirà inicialment 15.000 euros; i l’ampliació de la partida per la construcció d’un circuit pump track, per a la pràctica esportiva dels joves, que representarà una inversió total de 48.500 euros.

En l’àmbit educatiu es va aprovar l’adhesió al Pacte contra la segregació escolar de Catalunya i també una addenda del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives.

Pel que fa a actuacions urbanístiques van rebre el vistiplau els plans de millora urbana al carrer Cases Noves, 8, i a l’edificació carrer Guinedilda, 31 – avinguda Catalunya, 11, respectivament.
Es va concedir una bonificació del 95% de la quota de l’impost d’obres al projecte d’implantació de proteccions provisionals als patis de l’institut Antoni Torroja, a la Universitat de Cervera, en tractar-se d’una actuació declarada d’especial interès en un edifici històric.

Finalment, es va aprovar la moció presentada per Junts per Cervera a favor d’aplicar mesures urgents en la lluita contra l’atur juvenil.

El Ple va tenir lloc dijous 18 de novembre, a la Sala de Plens de la Paeria, de manera presencial i es va tornar a celebrar amb l’assistència de públic després de molt temps.

Es pot visualitzar al canal de Youtube de la Paeria.