La Paeria valora la creació d’un servei públic de bus urbà a Cervera i aprova el Pla estratègic del Museu

La Paeria valora la creació d’un servei públic de bus urbà a Cervera i aprova el Pla estratègic del Museu

En el Ple ordinari del dijous 17 de març es van aprovar, entre altres, la creació d’una comissió d’estudi sobre l’establiment d’un servei públic d’autobús urbà i el Pla estratègic del Museu de Cervera.

Arran de les demandes veïnals, des de la Paeria s’estudiarà la viabilitat de la creació del servei públic d’autobús urbà. Per fer-ho, el Ple ha aprovat la creació d’una comissió d’estudi, que analitzarà la viabilitat del servei d’acord amb els resultats de la memòria justificativa que es redactarà prèviament.

La memòria tindrà en compte els aspectes socials, financers, tècnics i jurídics de l’activitat, la forma d’exercici, els beneficis potencials i els supòsits de cessament d’activitat; així com l’elaboració d’un esborrany de Reglament per a la prestació del servei públic. 

La comissió d’estudi, que estarà presidida pel paer en cap, Joan Santacana; estarà composta pel regidor de Mobilitat, Jordi Pons; el regidor d’Urbanisme, Ramon Augé; els regidors M. Assumpció Creus i Antonio Delgado, en representació dels grups de l’oposició; el secretari, la interventora, l’arquitecte i l’enginyer municipals; el cap de la Policia Local, i la tècnica de Mobilitat.

El segon punt que es va aprovar al Ple fou el Pla estratègic del Museu de Cervera, que s’ha elaborat d’acord amb les indicacions i objectius del Departament de Cultura de la Generalitat.

El Pla analitza les fortaleses, les debilitats i els reptes de futur de l’equipament. Marca com a objectius estratègics: la consolidació de la Casa Duran com la seu central del Museu, amb una infraestructura renovada; la reobertura del Museu del Blat a la Farinera, que ha d’esdevenir un centre museístic que reivindiqui la identitat agrícola de la Segarra i un model de sostenibilitat; el posicionament de Cervera i el Museu dins del panorama nacional de posada en valor de la Catalunya Barroca; i l’enfortiment de la capacitat organitzativa de l’equipament.

El Ple també va aprovar la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost d’increment de valor (plusvàlua) de terrenys de naturalesa urbana. S’adapta l’ordenança per incorporar bonificacions que beneficiïn els hereus per incentivar que la gent es quedi al municipi.

Finalment, es van aprovar les tres mocions presentades:
En defensa del cànon de residus a Catalunya, presentada per ERC.
Moció de l’ACM per a donar suport a les mesures contra l’exclusió financera.
En suport al poble d’Ucraïna i per la fi de la guerra, presentada per Junts per Cervera.

En aquest Ple es va estrenar el nou servei de vídeo acta, que permet gestionar la publicació de les sessions municipals i les actes en format digital i amb plena validesa legal. És una eina de publicació i consulta en línia en un entorn visual i flexible, i amb disseny adaptat a dispositius mòbils.
A partir d’ara, les actes dels Plens es podran consultar accedint al web actes.cervera.cat.