Nou servei de recollida selectiva d’elements punxants a la deixalleria

Nou servei de recollida selectiva d’elements punxants a la deixalleria

La deixalleria de Cervera disposa d’un contenidor específic per a la recollida d’agulles, xeringues, llancetes i objectes punxants de procedència domèstica. És a dir, residus generats a conseqüència de tractaments domiciliaris, siguin puntuals o de llarga durada, com per exemple la diabetis.

A causa del risc que comporten per a la salut, aquests elements requereixen una recollida diferenciada per garantir una bona gestió de les restes.

Les persones que necessitin fer ús del servei, cal que capsulin o protegeixin les agulles, llancetes o altres elements punxants amb el seu tap o caputxó i dipositin els residus en un recipient rígid i estanc per fer l’acopi al domicili (per exemple en ampolles o envasos de detergent, de plàstic).
Un cop ple, quan vulguin desfer-se’n, hauran de portar aquest recipient a la deixalleria i dipositar-lo dins d’un contenidor específic, homologat per a la recollida de residus sanitaris. El personal de les deixalleries assessorarà al veïnat.

El contenidor, que s’ha instal·lat dins de la caseta de residus especials, juntament amb la resta de residus especials i perillosos, s’identifica amb un cartell identificatiu amb el text “Agulles i punxants” i està etiquetat com a residu biològic incinerable de procedència domiciliària.

La prestació d’aquest servei ha entrat en funcionament dins el pla que s’està desplegant progressivament des de l’Agència de Residus de Catalunya.

La deixalleria s’encarregarà de gestionar aquests residus d’acord amb la normativa vigent, és a dir, amb un gestor autoritzat i amb la documentació corresponent que s’escaigui. La destinació final d’agulles, xeringues, llancetes i objectes punxants de procedència domèstica serà la incineració D10, mitjançant un gestor autoritzat per al tractament de residus sanitaris.

Informació i imatge aportat pel Consell Comarcal de la Segarra.